Kiswahili hariri

Nomino hariri

Congo

Eneo: Niger Congo, Congo Gabon, Congo Zaire

  1. Kongo